Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ WAKEBOARD ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το Wakeboard είναι ένα νέο σχετικά άθλημα ,με ταχύτατη όμως παγκόσμια διάδοση,για λόγους που ενδεικτικά θα αναφέρουμε παρακάτω. Είναι ευκολότερο από τον άμμεσο ανταγωνιστή του το...

4th TriXonian Wakeboard cup 2013

Sep 25, 13 4th TriXonian Wakeboard cup 2013

Σάββατο 28 / Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013, Λίμνη Τριχωνίδα Δογρή (Κτήμα Πιθάρι)