Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ
Αντιπρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΡΡΟΣ
Γενική Γραμματέας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΡΗ
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ
Επι των Δημοσίων Σχέσεων ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΒΑΡΑΣ
Έφορος Αθλητισμού ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ
Μέλος Δ.Σ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ