Εγγραφή Αθλητών

Apr 03, 13 Εγγραφή Αθλητών
Οι αθλητές εγγράφονται στο Μητρώο Αθλητών του Συλλόγου και με τη φροντίδα του Εφόρου Αθλητισμού και του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου γίνονται ενέργειες για την απόκτηση δελτίου υγείας και αθλητικής ιδιότητας και την εγγραφή τους στα Μητρώα των οικείων Ομοσπονδιών.