Πληροφορίες Συμμετοχής στο Bike Park Challenge

Apr 17, 13 Πληροφορίες Συμμετοχής στο Bike Park Challenge

Την Κυριακή 21 Απρίλιου  θα πραγματοποιηθεί o αγώνας  ΜΤΒ ΠΑΡΚΟΥ

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – Δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι διαθέτουν καλή υγεία, φυσική κατάσταση, άνδρες, γυναίκες και παιδιά ηλικίας από 3 εώς 83 ετών.

Απαραίτητη η χρήση ποδηλατικού κράνους.

 

Οι μετέχοντες στον αγώνα (αθλητές – συνοδοί) αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στον αγώνα τον παρόντα κανονισμό και είναι υποχρεωμένοι να τον τηρήσουν. Όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος με δική τους ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε ατύχημα ή φθορά, ή απώλεια, ή καταστροφή αγωνιστικού υλικού, ρούχων, ποδηλάτων κλπ.. Οι δε ανήλικοι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για αυτούς και επίσης θα πρέπει να έχουν υπογεγραμμένη δήλωση συμμετοχής από τον κηδεμόνα τους.

 

Οι ποδηλάτες είναι υποχρεωμένοι να:

  1. Παρευρίσκονται στην αφετηρία των αγώνων μισή ώρα προ της εκκίνησης της κατηγορίας τους.
  2. Φέρουν κατά τη διάρκεια του αγώνα προστατευτικό ποδηλατικό κράνος.
  3. Συμπεριφέρνονται στον αγώνα προς τους άλλους ποδηλάτες, την αγωνόδικο επιτροπή και τους συνοδούς σύμφωνα με το αθλητικό πνεύμα.
  4. Φέρουν υποχρεωτικά αριθμούς αναγνώρισης, που θα τους δοθούν από τον οργανωτή. Οι διαστάσεις και η παρουσίαση του αριθμού δεν δέχονται μεταβολές.

 

 

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται Κ.Βάρναλη 5  στο κατάστημα ποδηλάτων VELOCITY BIKES μέχρι Παρασκευή 19/04/2013.

Το αντίτιμο συμμετοχής είναι 7 ευρώ.